TARIEVEN

Pad van Hart
€ 188,00
• Uitgebreide en krachtige Feng Shui bedrijfsanalyse die als basis dient van jouw pure logo.
• Je leert in een korte tijd wat jouw krachtplekken zijn, welke doelgroepen en sectoren succesvol zijn, en nog heel veel meer.
Pad van Creatie
€ 198,00
• Logo ontwerp op basis van jouw elementen en missie.
• Jouw logo wordt een volledige weerspiegeling van wie jij bent en waar jij voor staat. Je hebt een belangrijke missie hier op Aarde en vaardigheden die je tot uitdrukking wilt brengen. Dit kun je via jouw onderneming doen.
Power your Business
€ 178,00
• Uniek huisstijlontwerp vanuit jouw pure logo
• De hele lijn van het logo wordt weerspiegeld in een krachtig visitekaartje, helder briefhoofd en een pakkende email handtekening.
Spirit Branding
€ 988,00
• Bouw van jouw website op basis van het CMS systeem van Wordpress. Een mooie en pure website die direct laat zien wat je doet, wie je bent en waar men jou kan bereiken.
• Jij zelf houdt controle – aanpassingen zoals tekst en foto’s doe vanaf nu helemaal zelf.
Hartstormsessie
€ 88,00 p/uur
• Hartstormsessies vanuit Passie.
• Onder begeleiding gaan we op zoek naar jouw ware essentie en kracht, die je weer helemaal in harmonie brengt en jij de focus herpakt. Je neemt in elk geval een flinke dosis energie en visie mee naar huis, om jouw onderneming helemaal te laten opbloeien.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

PRICING

Heart's Path
€ 188,00
• Extensive and powerful Feng Shui business analysis as basis of your pure logo.
• You will learn in a short time what your power areas are, which target groups and sectors are successful for your business, and much more.
Path of Creation
€ 198,00
• Your logo design based on your, mission and energy profile.
• Your logo is a complete reflection of who you are and what you stand for. You have an important mission here on Earth and skills you want to express. This can be done through your business and the products you offer.
Power your Business
€ 178,00
• An unique Corporate Identity design created from your pure essence.
• The corporate design line of the logo is reflected in a powerful business card, letterhead and a bright and catchy email signature.
Spirit Branding
€ 988,00
• We will build your website based on the CMS Wordpress engine. A beautiful and pure website that directly shows what you do, who you are and where your customer can reach you.
• You are now in charge and will be able to keep control, make adjustments such as creating pages, changing text and adding pictures.
Hartstorm session
€ 88,00 p/hour
• Heart Storm Sessions out of Passion.
• Under our guidance we'll seek your true essence and power that brings you back completely in harmony and your focus on your business. In all cases you'll take home a great boost of energy and vision, to ensure a flourishing business.

All prices exclude VAT.